Återställ utseende och funktion med fasadrenovering i Göteborg

När en fastighet i Göteborg blir lite äldre får den oftast en viss patina. Milt talat. Ibland är det vackert men oftast måste det åtgärdas med fasadrenovering.

Hus har alltid sin distinkta stil. Vissa har behållit sitt utseende i flera hundra år medan andra är relativt nytillkomna. Graden utsmyckningar varierar och skicket är också det något som skiftar en hel del. Olika material reagerar på olika sätt på det klimat som är något av stadens kännetecken – blåst och regn men också sol.

Det är inte bara det ursprungliga materialet som påverkar fasadens utseende. Tidigare renoveringar och andra åtgärder kan också de sätta sina spår. Har man saknat tillräckliga kunskaper vid tidigare lagningar kan det ha satt spår även det. En sliten och trasig fasad är ingen rolig syn och drar också ned husets värde.

En fasadrenovering lagar och återställer

En fasad som farit illa under en längre tid kan få svåra skador. Då kanske det inte längre räcker med puts och målning. Vi talar här om skador på underliggande skikt som kan behöva åtgärdas och om kostnader som kan bli betydligt högre än om man utfört åtgärder tidigare. En uppmärksam fastighetsägare bör åtgärda i god tid.

En fasadrenovering i Göteborg startar alltid med en noggrann inspektion av sagda fasad. Vilka åtgärder behövs? Finns mindre synliga problem som kan påverka utgången av den nya renoveringen? När man genomfört kontroller kan man föreslå en åtgärdsplan och därefter på ett kompetent sätt renovera allt nödvändigt. En attraktiv fasad är viktigt.

30 Apr 2023

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.