Att anlita mattläggare för våtrum

Att drabbas av fuktskador i i badrum är tyvärr ingen ovanlighet i Stockholm. Alltför många slarviga hemmabyggen, och tyvärr även verk av oseriösa hantverkare, ligger bakom problemen. Alltför få väljer att anlita proffsiga och seriösa mattläggare med våtrumsbehörighet, något man alltid bör göra när det kommer till mattläggning i våtrum.

Vikten av ett säkert tätskikt

I ett badrum måste tätskiktet blir helt fukttätt, annars dröjer det inte länge förrän fukt letat sig in till husmaterialet, något som är svårt att upptäcka innan det är försent. Lagen säger att arbete i våtrum ska vara utfört på ett fackmannamässigt sätt, vilket betyder att arbetet ska hålla samma kvalitet som om en yrkesman gjort det. Det betyder visserligen att man kan göra jobbet själv, vilket dock såklart förutsätter att man vet vad man gör. Tyvärr leder detta till att många överskattar sin förmåga och gör slarviga jobb. Det är framför allt skarvar och genomföringar det slarvas med, vilket gör att otätheter uppstår. Det finns trots allt en anledning till att mattläggare går en specialutbildning i våtrumsteknik för att få våtrumsbehörighet. Det är svårt att få till ett säkert tätskikt.

Våtrumsmattor

Vill man ha ett riktigt fuktsäkert badrum ska man välja en våtrumsmatta framför kakel eller klinker. Keramikplattor fordrar ännu mer arbete med tätskiktet eftersom de i sig inte stoppar fukten utan tvärtom släpper igenom den. Med en våtrumsmatta har man ett dubbelt skydd. Våtrumsmattor var under 1900-talet det vanligaste materialet på ytskikt i badrum, men revs ut ur många badrum i Stockholm under 80- och 90-talen och ersattes av keramikplattor, ofta på ett slarvigt sätt. På den tiden var man inte lika noga med tätskikten och effekterna av detta ser vi idag, med många fuktskador i badrum med kakel och klinker. Allt fler upptäcker nu våtrumsmattan igen, vilket lett till att den fått en renässans. Dessutom är dagens våtrumsmattor av högre kvalitet och finns i ett långt större urval av färger och mönster. En våtrumsmatta är både billigare och säkrare, och kan man dessutom välja en snygg matta som höjer badrummets estetiska kvaliteter är det ju ett självklart val.

Våtrumsbehörighet

Den mattläggare som vill ha våtrumsbehörighet måste gå en auktoriseringskurs hos branschorganisationen GVK. För att gå utbildningen krävs att man har ett yrkesbevis, dvs. att man har utbildning och yrkeserfarenhet. GVK-certifieringen innebär att man kan bli anställd av ett auktoriserat företag och att man kan utfärda kvalitetsintyg på de jobb man gör. Som kund är ett kvalitetsintyg en rejäl värdehöjare på bostaden. Många som letar bostad tittar på badrummets skick det första de gör. Att kunna visa upp ett bevis på att badrumsrenoveringen är gjord av en auktoriserad yrkesman kan vara avgörande. Det betyder också att garanti lämnas på jobbet, och att försäkringen gäller. Många försäkringsbolag har nämligen som krav på att det ska finnas dokumentation på att våtrumsarbetet är fackmannamässigt utfört. Ett kvalitetsintyg är ett sådant dokument.

Anlita en professionell mattläggare

Du vill inte ta några chanser när det gäller mattläggning i våtrum. Därför bör du anlita en professionell mattläggare med våtrumsbehörighet. Det finns många mattläggare i Stockholm och du bör alltid titta efter GVK-märket när du besöker deras , och fråga om behörighet när du kontaktar dem för en offert. Har företaget inte våtrumsbehörighet finns ingen anledning att anlita dem. 

3 Mar 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.