Att göra och inte göra vid en badrumsrenovering

Att renovera badrum kan ha en riktigt stor effekt på hur huset upplevs. Är det snyggt gjort kan det till och med vara det rum i hemmet som utmärker sig allra mest. Samtidigt är det just badrummet som kanske är det tuffaste rummet att renovera i hela huset. Här är det inte bara att möblera och måla om och i de allra flesta fall krävs hjälp av en rörmokare för att renoveringen ska bli riktigt gjord.

Det finns många vanliga misstag som görs vid en badrumsrenovering. Likaså finns det många användbara saker som är bra att känna till innan en renovering påbörjas. Här har vi försökt samla några av de viktigaste råden.

Gör inte VVS själv

Att ge sig på att göra VVS i sitt badrum på egen hand kan få stora konsekvenser. Att dra rör eller andra VVS-relaterade moment är ofta vitala delar i att renovera ett badrum. Görs det fel kan det åsamka stora skador, till exempel i form av översvämningar. Bara små misstag kan dock bli kostsamma. Till exempel kan bara en droppande eller svagt rinnande kran kosta flera tusen kronor om året i förbrukning.

Det är alltså viktigt att ta hjälp av en fackman när ett badrum ska renoveras. Kanske är det starkaste argumentet att de flesta försäkringsbolag inte täcker olyckor som uppstått till följd av hemma-arbeten. Åtminstone kan ersättning från försäkringen bli mycket lägre än vad den hade blivit annars.

Det bör även nämnas att el inte bör göras själv heller. Förutom orsakerna som nämns ovan, kan det innebära livsfara att dra el utan förkunskaper. Anlita behöriga hantverkare vid dylika jobb, även om det innebär en viss kostnadsökning – det kan spara dig stora pengar på lång sikt.

Satsa på kvalitet

Att snåla in på material till ditt nya badrum kan stå dig dyrt i längden. Förutom att saker och ting lättare kan gå sönder, bör du även tänka på att huset eller lägenheten med all sannolikhet ska säljas någon gång i framtiden. Ett halvdant jobb med badrummet är något som kan påverka en framtida värdering.

Samtidigt kan det bli kostsamt att spendera för mycket pengar på att renovera ditt badrum. Investerar du i riktigt exklusiva material bör du kanske fråga dig hur mycket du kommer få tillbaka vid en försäljning. Gör du det kan det vara bra att välja saker som anses snyggt av de flesta och inte något säreget.

Kommunicera med hantverkare

Påfallande ofta är bristande kommunikation grunden till svårigheter i arbetet med hantverkare. Genom att ha en god kommunikation, och även fästa viktiga saker på papper i förhand, kan du minska risken för att du eller hantverkaren ska bli missnöjda efteråt. Saker som kan vara bra att fästa på papper är till exempel överenskommet pris och förutsättningar för priset, deadline och vad som händer om deadline inte hålls.

5 Jun 2017

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.