Betonghåltagning för stora fastigheter i Uppsala

Vid stora byggprojekt i Uppsala finns det många olika yrkesgrupper och åtgärder som behöver planeras. Ett sådant är betonghåltagning, för olika behov.

Det är viktigt att det går snabbt att bygga stora fastigheter, och att de blir extra stabila. Därför brukar köpcentrum, sjukhus, bibliotek, flygplatser och liknande fastigheter i Uppsala, vara byggda i betong. Det kan vara platsgjuten betong eller färdiga betongelement som blir materialet i den stora fastigheten.

Men även i stora betonghus behövs det en mängd olika slags hål. Även om fönster och dörrar kan skapas direkt vid gjutningen, så finns det oftast behov av en betonghåltagning. Det kan vara hål till rördragning för ventilation, sprinkler, el, vatten och avlopp. Men även hål som behövs för invändiga luckor, fönster och dörrar. Eller hiss-schakt.

Projektbeskrivning inför en betonghåltagning

När det handlar om en betonghåltagning för byggprojekt i Uppsala så är det något som planeras in i lång tid innan projektet går igång. Det är viktigt för byggherren att veta om vilka hål som ska göras och när i tiden som håltagarna behöver komma in och utföra sitt jobb. Ett jobb som är en förutsättning för att elektrikern, rörmokaren, ventilationsteknikern med flera, ska kunna jobba.

I en projektbeskrivning är det därför av största vikt att uppdraget beskrivs noggrant gällande vad som ska göras samt när och var. Och att det även finns materialbeskrivningar samt ritningar som visar vad som ska göras. Allt för att företaget inom betonghåltagning ska kunna planera sitt jobb, samt utföra uppdraget på bästa sätt.

17 May 2023

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.