BIM – Building Information Modelling

Med hjälp av BIM kan du få bättre koll på din byggnation före, under och efter byggnationen. Därför är det något som numera används allt mer frekvent.

En gång i tiden brukade man göra fysiska modeller av större byggnader för att det skulle vara lättare att visualisera och föreställa sig det färdiga resultatet. Och även om det fortfarande kan hända då och då, så har man numera allt mer gått över till digitala lösningar.

BIM är en digital modell av en byggnad som ger mer än vad en fysisk modell brukade göra. Precis som det ofta är när digitala system jämförs med fysiska, så kan en modell i BIM inte enbart visa modellen som en färdig byggnad. Det går även att se byggnadens konstruktion in i minsta detalj.

Med BIM som hjälpmedel

Under konstruktionen av större byggnader är det en mycket stor mängd ritningar, rutiner, regler och information som ska fördelas och kontrolleras. Därför är det också lätt hänt att något kan gå fel, eller att vissa delar tar längre tid än vad man hade tänkt sig om inte samarbetet fungerar som det ska.

Idag är det därför många som bestämmer sig för att anlita en konsultfirma inom BIM, som kan vara med ifrån projektets start och tills allt är helt färdigt. På det sättet går det att skapa en större stabilitet och trygghet för alla som har någon del i skapandet av byggnationen. Men även för de som har en kontrollfunktion eller en funktion som handlar om säkerhet.

4 Aug 2023

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.