Bostadsanpassning löser problem för boende med funktionshinder i Stockholm

Du som behöver kan få bidrag för bostadsanpassning i Stockholm. Även med ett funktionshinder har du rätt till att kunna bo och leva fritt i ditt eget hem.

Ett fysiskt funktionshinder ska inte stå i vägen för att en annars fullt fungerande person ska behöva bli hänvisad till särskilda boenden. Att få leva sitt eget liv i full frihet och självständighet är något de flesta ser som en mänsklig rättighet i dagens samhälle. Därför finns möjligheten till bostadsanpassning för den som behöver det.

En bostadsanpassning innebär att en kommun eller stad noga undersöker och bedömer en individs behov för att kunna leva ett självständigt liv i sin bostad. Det kan handla om att sänka trösklar för att kunna rulla en rullstol, sänka diskbänkar till rätt höjd, eller något helt annat. Alla typer av bostadsanpassning sker efter individuell prövning.

Ansök om bidrag för bostadsanpassning hos Stockholms stad

Alla som behöver har rätt till bostadsanpassning i Stockholm. Du som får bostadsanpassning godkänd från kommunen, kommer få ett bidrag för att anlita hantverkare med särskild kompetens för just bostadsanpassning. Stockholms stad har mer information om det specifika förfarandet kring ärenden som rör bostadsanpassning.

Entreprenören som utför den praktiska delen av bostadsanpassning kan också hjälpa till att bedöma vilken typ av åtgärder som behövs. De företag som arbetar med detta har ofta stor erfarenhet av vilka tekniska lösningar som kan förenkla livet för personer med fysiska funktionshinder. Det är dock alltid kommunen eller staden som tar det slutgiltiga beslutet om vilken typ av bostadsanpassning som ska ges bidrag för.

23 Nov 2022

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.