Brandisolering till din fastighet

Oavsett om du äger en större fastighet eller en privat villa, ska du se över ditt brandskydd. Låt ett expertföretag kontrollera byggnadens brandisolering.

Bränder har den otäcka egenskapen att de sprider sig snabbt. Den som upplevt en brand i sin närhet glömmer det aldrig. Människor kommer i fara och stora värden i byggnaden går till spillo. Många blundar för det faktum, att brand kan inträffa i just ditt hus. En strategi som är mer konstruktiv, är att låta ett företag med djupt kunnande om brandförlopp göra en riskanalys.

Syftet med brandisolering är att “bygga in” branden och förhindra att eld och rök sprider sig till andra utrymmen. Isolering skall stå emot branden och syretillförseln till brandcellen skall förhindras i största möjlig utsträckning. En riktigt bra brandisolering kan göra att en uppkommen brand i ett rum inte ens behöver släckas. Den släcks av sig själv i brist på syre.

Inspektion av brandisolering

Om du kontaktar ett företag med know-how avseende bränder och brandförlopp, gör de en riskanalys med förslag till åtgärder. I äldre byggnader är det vanligt att en brand sprider sig i ledningar för ventilation, vatten och el. En sådan spridning är svårsläckt och det finns stor risk att bärande konstruktioner rasar och kollapsar.

Ett material som lämpar sig för brandisolering är stenull. Materialet är flexibelt och kan appliceras i de flesta utrymmen. Stenull har mycket bra egenskaper som gör att det står emot brand och är dessutom långsiktigt hållbart. Materialet ger dessutom ljudisolering. Förutom isolering kan du förbättra brandskyddet med brandtätning och brandskyddsmålning.

13 Aug 2022

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.