Brandtätning - för ett komplett skydd

En byggnad är långt ifrån homogen. De olika rummen, de olika materialen och de olika detaljer som finns inuti en byggnad gör att den kan delas in i olika zoner. Detta är en viktig kunskap att ha i samband med att man exempelvis bygger nytt och vill säkra en fastighet från exempelvis bränder.

Genom brandtätning så kan man skapa en helhet där exempelvis en brand inte sprider sig och tar sig fram genom olika svagheter i ett existerande brandskydd.

Brandtätning blir en viktig del i att skapa en kedja utan några svaga länkar och där varje rum och enskild del av en byggnad blir mer motståndskraftig. I slutändan är brandtätning, baserat på detta, dels en rejäl investering i den egna säkerheten och dels något som, i allra högsta grad, kan rädda både liv och materiella värden.

Är det möjligt att genomföra en brandtätning i ett äldre hus?

Brandtätning blir alltid billigast om den direkt genomförs i samband med att en byggnad börjar byggas. Men, därmed inte sagt att man inte i efterhand kan genomföra en brandtätning och genom detta skapa en större säkerhet. Jobbet blir lite mer kostsamt och tidskrävande, men det är ändå fullt möjligt - och rekommenderat - att göra.

Faktum är att det är långt ifrån ovanligt att se att äldre byggnader åtgärdas på detta sätt. Något som är en direkt följd av att behoven ändras. Vissa saker kanske slutas att användas till förmån för nya installationer och i samband med att dessa sätts på plats så kan man också genomföra en brandtätning. Ska du exempelvis dra nya vattenledningar eller koppla in exempelvis fiber i huset så är detta också ett ypperligt läge att genomföra en brandtätning.

Ta professionell hjälp med brandtätning

Viktigt är emellertid att man inser att det är ett projekt som sköts av proffs. Du ska själv undvika detta - då effekten kommer att bli sämre, eller helt utebli - och istället anlita ett företag inom brandskydd för både professionell rådgivning och för själva utförandet.

En brandtätning är - tillsammans med exempelvis en brandskyddsmålning - exempel på riktigt bra preventiva åtgärder att genomföra för att skydda både sig själv och byggnaden mot en brand.

27 Jan 2023

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.