Bygga balkong på en fastighet?

Många som bor i äldre fastigheter tar för givet att dessa inte går att förhindra. Åren gör dem historiskt värdefulla och för varje år som passerar så har man också allt mindre möjligheter att påverka saker som rör fasaden. Det stämmer också, till viss del. Då det kommer till att förändra fasaden på fastigheter som är äldre - och yngre sådana också, för den delen - så krävs det ett bygglov.

Lägg krut på ansökan om bygglov

Ett bygglov som sällan ges om ritningen och ansökan är slarvigt utförd och där den kraftig särskiljer sig från fastighetens ursprungliga utseende. Det innebär att man som BRF kan få avslag för att sätta in exempelvis plastfönster i samband med en fönsterrenovering - detta om fönstren i fråga inte alls imiterar de träfönster som sitter där just nu. Ett råd är därför att tänka till lite och ta professionell hjälp med ansökan om bygglov.

Ett populärt och ständigt aktuellt exempel på detta gäller att bygga balkong. Många äldre fastigheter saknar balkonger och detta av den anledningen att det som nu ses som lite av ett måste (alla nya fastigheter byggs med balkong) sågs så som en slags onödig extravagans.

Kan man då få bygglov för att bygga balkong på en äldre fastighet? Det är klart man kan! Men det förutsätter att balkongerna som ska byggas passar in i fastighetens stil och att de, så att säga, inte syns.

Fler bygglov beviljas för att bygga balkong

Det ska alltså till en korrekt ansökan för att överhuvudtaget ha en möjlighet att få bygglov för att bygga en balkong. Det vi ska säga är dock att saken börjat luckras upp lite. Alla vet att balkonger adderar det där lilla extra till en bostad och att det kan höja värdet på en sådan.

Därför så ges det också fler bygglov till att bygga balkong idag än förr, men de måste - som sagt - vara väldigt välplanerade och följa den arkitektoniska stil som området och fastigheten bjuder. Annars: avslag!

Är alla med på tåget i er BRF?

Det ska naturligtvis tilläggas att frågan om att bygga balkong är en fråga som rör alla medlemmar i en BRF. Först och främst så måste en omröstning kring intresset äga rum och vid den så måste också två-tredjedelar visa upp intresse för att det överhuvudtaget ska vara någon mening att fortsätta, kontakta ett företag för byggnationen samt ansöka om det bygglov vi ovan gick igenom.

Det är även en ekonomisk fråga. Det är dyrt att bygga balkonger och det kan finnas en risk i att som BRF stå som byggherre.

Därför krävs det en genomtänkt plan kring finansieringen. Ett sätt är lika enkelt som genialt: låt de medlemmar som vill bygga balkong bekosta sin egen och låt de som röstat emot slippa betala. Demokrati i sin renaste form.

30 Aug 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.