Cisterner är en gammal god uppfinning

Cisterner kan man likna vid stora behållare som härbärgerar vätska. De fanns redan på den gamla goda tiden. De existerar även nu, om än i annat utförande.

En cistern kan innehålla och rymma enorma mängder med vätska. Det finns även små som bara klarar av ett par kubikmeter. Oavsett storlek gör de nytta för människan när det gäller att samla in, förvara eller frakta vätska. Från början var det egentligen bara vanligt regnvatten som gällde. Nu är det allt möjligt som kan komma i fråga.

I en cistern får inte trycket vara speciellt högt. Trots detta räknas ändå en cistern som en anordning vilken är trycksatt. Det har att göra med att det kan bildas vakuum. Hur det än är kommer en cistern vara till mycket hjälp om du ska frakta eller förvara vätska.

Många myndigheter ställer sina krav på cisterner

När det gäller cisterner finns det en del olika myndigheter som vill ha ett ord med i laget. Boverkets inblandning rör sig om huruvida utförandet av byggnaden håller sig inom regelverket. När det gäller rörledningar som ska transportera brandfarliga vätskor är det MSB som har ordet.

Sist men inte minst vill Naturvårdsverket ha ett ord med. Deras föreskrifter gäller alla regler runt marker och vatten. Det får inte bli för mycket föroreningar, speciellt inte när det är miljöfarliga vätskor som ska hanteras. Det kan vara sådant som till exempel spillolja. Men man ska även vara försiktig när det gäller de vätskor som är brandfarliga.

4 Jul 2022

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.