En radonundersökning i Stockholm ger säker miljö

Radon är en gas som varken luktar, smakar eller syns men är skadlig. Företag som utför radonundersökning i Stockholm gör mätningar för att upptäcka den.

I början på 1900-talet upptäcktes radium och man insåg att den gas som bildas när ämnet bryts ner var radioaktiv. Först förstod man inte radioaktivitetens skadliga verkningar men efterhand blev det uppenbart att människor blev sjuka av gasen. Radon, som gasen kallas, finns naturligt i marken och i vatten och är inte skadlig om det inte blir i för stora mängder.

Redan på 1500-talet hade man konstaterat att gruvarbetare i Tyskland drabbades av svåra lungsjukdomar men man visste inte varför. I samband med att man började mäta radon upptäckte man att radongasen var orsaken. Radon finns inte bara i gruvor utan kan finnas i bostäder och därför gör man radonundersökning i Stockholm.

På 1980-talet började man göra radonundersökning av hemmen i Stockholm

När man väl insett att radongas fanns i bostäder började man göra mätningar och upptäckte att det inte bara var i mark och vatten utan även i visst byggmaterial det fanns höga halter av radon. Numera gör man radonundersökningar i Stockholms fastigheter där det vistas människor eftersom höga värden går att åtgärda.

Enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonundersökning och det görs vanligtvis genom mätningar under en period av ett par månader. Om du misstänker att det finns risk för radonstrålning i din fastighet är det viktigt att du kontaktar företag som gör mätningar och som kan komma med konkreta förslag på åtgärder.

18 May 2022

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.