För höga halter av radon är farligt

Oavsett var i Sverige du bor eller i vilken typ av bostad det handlar om så kan det finnas en risk att luften du dagligen andas är giftig. Primärt så handlar det om ett specifikt ämne som antingen kommer från marken, från ett byggmaterial – blåbetong – eller från dricksvattnet. Ämnet i fråga heter radon och det är ett ämne som du varken kan se, känna smaken av eller lukta. 

För att upptäcka radon så krävs det en radonmätning utförd av ett professionellt, certifierat företag. Innan vi visar på hur en sådan ser ut så ska dock presentera några snabba fakta om radon: 

Själva mätningen sker under två månader. Företaget du anlitat kommer att placera ut små doser som mäter halterna. Viktigt är att mätningen sker någon gång under eldningsperioden - mellan oktober och april - och för att få fram exakta siffror så är devisen om ju längre desto bättre något som gäller. 

Dags för en radonsanering 

Skulle mätningen påvisa för höga halter av radon så är nästa steg att vidta åtgärder för att sänka dessa till en godkänd nivå; något som sker genom en radonsanering. En radonsanering kan te sig lite olika – beroende på varifrån radonet ifråga avges samt hur stort läckage det handlar om. Primärt så finns det ofta, som tidigare nämnt, tre stycken orsaker till läckage i ett hus: vatten (lite ovanligt i och med att många är anslutna till det kommunala vattennätet), blåbetong eller marken. Man kan inte peka på en typ av radonsanering och säga att just den här är bäst. 

Ser man till exempelvis markradon som kommer in genom plattan på huset så är det nästan givet attd en bästa metoden är att täta plattan och använda en radonsug. Detta sett till resultatet – men ser man till kostnaden så är det definitivt inte den bästa metoden. 

“Försök hitta ett företag med mångårig rutin av radonsanering. dels av anledningen att de gör ett bättre jobb och dels för att ett sådant ofta har fler lösningar som kan leda till lägre priser“

Det vi menar är att många företag kan använda en dyr metod då det finns andra, billigare ingrepp, som där och då skulle kunna sänka halterna av radon. Vi ger ett exempel på ett sådant mindre ingrepp där man – vid radonläckage från en vägg av blåbetong – kan förhindras genom att måla väggen i fråga och täta eventuella sprickor. 

Vårt råd är att man väljer ett företag med god erfarenhet av radonsanering då ett sådant ofta kan presentera fler alternativ och därmed kan få ner kostnaden med många kronor. Grundprincipen som används vid en radonsanering är att öka luftflödet. Dubblar man ett luftflöde så halveras också radonmängden. Därför kan exempelvis spaltventiler i fönsterkarmen eller ett system med till- och frånluft vara bra förebyggande åtgärder att ta för att slippa radon i ditt hem. Men, innan dess dock: se till att du mäter vilka halter du har. För mer information läs denna site.

7 Feb 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.