Genomför en geoteknisk undersökning inför bygget

Många markarbeten stannar upp – mitt i processen –  då man arbetar på riskabel mark. Det kan handla om att marken där man gräver och schaktar till en början ser väldigt bra och gynnsam ut – för att därefter upptäcka att det inte kommer att fungera att ställa exempelvis ett hus på marken i fråga. Det här är något som med lätthet kan undvikas om man innan man kontakar ett företag för markarbeten istället kontaktar ett företag som genomför en geoteknisk undersökning.

Det vill säga; genom att låta ett sådant företag utföra detta arbete så kommer man att få svart på vitt dels på huruvida marken är gynnsam och dels också hur mycket det kommer att kosta. Man ska här veta att det kostar relativt mycket pengar att kontakta ett sådant företag – och att det är därför som många avstår.

Man chansar kanske på att sin mark i Stockholm kommer att vara utmärkt för markarbeten och detta då man utgår från att grannarna har byggt hus, att det finns befintliga byggnader och att det finns andra planerade byggnationer i området – ett tänk som kan fungera men som – tyvärr – också kan visa det motsatta.

Det är alltså en ren investering att direkt lägga lite extra pengar på en geoteknisk undersökning; att mitt i ett markarbete upptäcka att marken i fråga är riskabel att bygga på är något som stått många villaägare väldigt dyrt.

Billigare markarbeten i Stockholm

Kostnaden för markarbeten är också något som man aldrig får fuska med; du ska alltså inte söka dig till det företag som erbjuder det absolut billigaste priset. Kontaktar du flera olika företag i Stockholm och ser hur deras priser ser ut för det markarbete som du vill ha genomfört så ska du således direkt stryka den billigaste offerten från listan.

Detta av två stycken anledningar – dels så är risken stor att företaget i fråga inte kan lämna ett högkvalitativt jobb efter sig och dels så kommer prist ändå att vara gynnsamt för dig i Stockholm. Det sistnämnda beror på konkurrensen och att det helt enkelt finns så pass många företag som kan erbjuda sina tjänster inom markarbeten i Stockholm.

Dessutom så är rot-avdraget perfekt att använda just för markarbeten och om du är berättigad till denna skattereduktion så rekommenderas verkligen detta område. Konkurrensen och rot-avdraget (förutsatt alltså att du är berättigad till detta) kommer alltså att göra ditt markarbete billigare i Stockholm.

Kvalitet viktigare än kostnad

Det som dock är viktigast är att du verkligen får ett bra jobb genomfört. Kostnaden för att korrigera ett fuskjobb – om det ens går att göra – är nämligen väldigt hög. Börjar ditt hus att luta eller falla ihop efter några år – ja, då har det företag som genomfört markarbetet förmodligen en stor skuld i detta. Se till att vara noggrann innan du skriver på ett kontrakt – kolla referenser, bokslut och ring till tidigare kunder som anlitat företaget du tänkt anlita.

Då det handlar om markarbeten så har du inte råd att chansa – vare sig det gäller den geotekniska undersökningen eller då det kommer till företaget du planerat att anlita. Det handlar om ditt hus och dess framtida status; betala alltid lite mer snarare än lite mindre.

12 Jun 2017

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.