Geoteknisk undersökning för alla marker

Geoteknisk undersökning med den senaste högteknologiska tekniken gör provtagningen säker och priseffektiv och ger en robust beslutsgrund för byggplaneringen.

Det fanns en tid då ett felsäkert startknep för majbrasan var att hälla bensin på ett bildäck och fjutta på. Med den tändmetoden kunde man njuta av brasvärmen och korvgrillning även i ösregn. Ett bildäck brinner länge. Men frågan är om det var så bra att grilla sin korv över den elden?

Vi vet mer om miljögifter idag och det finns lagar som syftar till att ge oss en renare och mer hållbar miljö. Tack och lov! Tyvärr finns det en hel del gifter kvar i våra marker och de måste vi förhålla oss till, undersöka och i slutändan sanera.

Geoteknisk undersökning

Genom att beställa en geoteknisk undersökning kan man skaffa sig information om hur marken ser ut och om det eventuellt finns några gifter att ta hand om. I en provtagning av mark är det inte bara själva gifterna som är intressanta, utan även hur marken är uppbyggd av lager av berggrund, lera, sand, vatten och så vidare. Med den informationen kan man avgöra hur eventuella gifter sprider sig, eller kommer sprida sig om man börjar gräva.

Ofta görs den geotekniska undersökningen i samband med nybyggnation där den äldre byggnaden är kvar eller ska rivas. Då passar man på att kartlägga markens egenskaper. Förutom att det ger information för att kunna göra en riskbedömning, kan man bättre planera sin byggnation om man vet hur marken ser ut och var man säkert kan sätta sina bopålar.

26 Aug 2022

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.