Linjemålning - säkerhet och ordning i ett

Linjemålning har väldigt många olika användningsområden och kan användas i olika typer av sammanhang. Det som man mest förknippar med linjemålning är bilkörning och det faktum att alla linjer som finns hjälper oss med allt från att hålla avstånd, undvika farliga omkörningar, hålla rätt hastigheter samt att se var exempelvis övergångsställen, cykelvägar och vägrenen finns.

Linjemålning på exempelvis motorvägen fyller en extremt viktig funktion i Sveriges höga ambitioner vad gäller trafiksäkerhet och i att minska på antalet olyckor. Det handlar om många mil av väg och det handlar om ett enormt slitage - vilket gör att linjemålning dels måste ske regelbundet och dels också planeras i förväg så att ingen riskerar att göra sig illa.

Att fler och fler städer också ställer om och försöker göra cyklar och fotgängare till en större del av trafiken är även det något som ytterst påverkar linjemålningsföretag som idag har bråda dagar med att skapa exempelvis nya cykelvägar samt gångvägar.

Vanligt på lekparker och parkeringsplatser

I övrigt så kan man även se andra områden där linjemålning gör skillnad. Idag så finns en negativ trend vad gäller barns hälsa och där exempelvis rörelsen sällan kommer på det naturliga sätt som förr skedde. Barn idag är mer stillasittande och i kombination med en allt sämre kost så skapas enorma problem för framtiden.

Genom att använda linjemålning på skolgårdar och i lekparker så kan man skapa inbjudande platser där både rörelse och fantasi kan eggas. Det är ett enkelt, men effektivt, sätt att få barnen att släppa skärm och istället släppa loss sina egna kroppar.

Vanligt är även att man använder sig av linjemålning i syfte att skapa ordning och reda på exempelvis större parkeringsplatser. Har man tydliga markeringar och rutor att ställa bilen i så kan man också komma undan irritation, olyckor och samtidigt också optimera hela ytan.

23 Jan 2023

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.