Måste det ske ett stambyte?

Mardrömmen för många husägare innebär att man plötsligt ser att det börjar bubbla i avloppen, att man känner att det luktar unket, att vattnet i duschen rinner undan väldigt dåligt (trots att man nyligen rengjort golvbrunnen) eller att ideliga stopp sker i husets toaletter. Samtliga dessa faktorer indikerar nämligen på ett allvarligare problem i husets stammar och där den enda åtgärden som finns tillgänglig innebär ett stambyte.

Står man som ägare till ett hus i Malmö så vet man också att ett stambyte A) är väldigt kostsamt och B) att det tar lång tid att genomföra och C) att den egna bekvämligheten kommer att sidsteppas rejält under tiden stambytet sker. Det företag inom VVS som man anlitar måste nämligen gå igenom exempelvis badrumsväggen - i vissa fall även genom en köksvägg - för att kunna byta ut stammarna inne i huset. Med stammar menas alltså de rör och ledningar som löper på insidan och som alltså - precis som allt annat - måste ses över, bytas och repareras med jämna mellanrum.

En sak innan vi fortsätter: de saker vi nämnde ovan är ändå att föredra. Sätter man in en vattenskada i sammanhanget så blir kostnaden istället skyhög för dig som husägare i Malmö. Där måste du dels alltså betala för att korrigera den och även ta kostnaden för stambytet i fråga. Att upptäcka - genom de varningssignaler vi ovan nämnde - stammarnas skick i god tid är ändå en fördel rent kostnadsmässigt.

Ett företag inom VVS kan genomföra en relining

Stambyte alltså. Bort med allt kakel, alla klinkers och all den bekvämlighet du vant dig vid. Du kommer att tvingas till en omfattande badrumsrenovering efter att företaget inom VVS i Malmö bytt ut stammarna till ditt hus. Här finns ett företaget kan kontakta: http://www.vvsmalmö.biz.

Eller? Inte nödvändigtvis. Det finns numera ett alternativ till stambytet som inte kräver lika stora uppoffringar. Metoden kallas relining och innebär - förenklat - att man går in i de befintliga rören och fyller dessa med hårdplast. Då plasten i fråga stelnar så kommer de att utgöra de nya stammarna inuti dina gamla. Relining innebär att man som husägare slipper riva ut hela badrummet då stammarna kan nås genom exempelvis källaren. Det fina - utöver att badrummet hålls intakt - är att relining är billigare och tar kortare tid att genomföra.

Nackdelen? Ja, dels så gäller det att hitta ett företag inom VVS som erbjuder - och har god kunskap - om metoden. Dels så är relining också ett relativt nytt påfund. Det innebär att man inte riktigt kan ge ett säkert svar på hur länge det håller. Vi kan dock säga att man började prova metoden för ungefär tjugo år sedan och de hus och fastigheter som metoden provades på håller än idag.

Reling fungerar som ett perfekt komplement till det renodlade stambytet. Det senare kommer förr eller senare att måsta ske; men en relining köper dig väldigt mycket tid.

25 Aug 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.