Pålning med betong ger stabil mark

Om man ska uppföra någon typ av byggnation men marken inte är stabil nog så ska man anlita en firma som utför pålning. Det ger en stabil grund för bygget.

När man ska uppföra en byggnation, till exempel en bro, järnväg, bilväg, eller ett hus, så är det viktigt att säkerställa att marken som ligger under är tillräckligt stabil för att det man bygger ska hållas på plats. Annars kan följderna bli katastrofala. Vi har nog sett det på tv-nyheterna allihop – hela hus som försvinner i samband med ras.

Därför måste man först genomföra undersökningar av marken. Är marken solid eller finns det lösa jordlager? Beroende på resultatet av undersökningarna så kan man vidta olika åtgärder för att förbättra underlagets stabilitet. Ofta använder man någon typ av pålning, till exempel med så kallad KC-pelare eller stålkärna.

Pålning ned till berggrunden

Det alternativ som oftast är mest kostnadseffektivt är dock betongpålning. I denna metod använder man prefabricerade betongpålar som sänks ned i marken. Först måste man förstås borra – ända ned till stabil grund. Det bästa är om man når ned till berggrunden. Det är också viktigt att borra och sänka ned pålen på rätt sätt, så att inte jordmassorna runtomkring pressas samman och påverkar intilliggande byggnader eller annat som kan finnas i närheten.

Efter det att proffsen genomfört betongpålning så kan man vara säker på att man har de bästa förutsättningarna för att bygget ska stå stabilt och stadigt vad som än må hända. Det känns tryggt att veta.

30 Nov 2022

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.