Psykologiska effekter av en innergårdsrenovering i Stockholm

En innergårdsrenovering i Stockholm kan, om man så vill, sättas i relation till Maslows behovstrappa. Blir du nyfiken? Läs här och begrunda hur det hänger ihop.

Säger uttrycket Maslows behovstrappa dig något? Om du också får veta att sammanhanget rör en innergårdsrenovering i Stockholm? Om du inte är bekant med uttrycket så är det inte orimligt att du tror att det har att göra med en trappa som för en någonstans, upp eller ned inom en innergård. Det är ju ändå det som trappor brukar vara till för.

Om du däremot faktiskt känner till vad uttrycket står för så kanske du har svårare att koppla samman det med en innergårdsrenovering. Maslows behovstrappa handlar ju om hur mänskliga behov prioriteras. Det är en modell som skapades av psykologen Abraham Maslows och som representeras av en trappa i fem steg.

Innergårdsrenovering för steg två och tre

På första steget finns de grundläggande mänskliga behoven. Dessa är rent fysiologiska — mat, vatten, luft, sex. På steg nummer två kommer trygghet och på steg tre gemenskap. Och faktum är att en lyckosamt genomförd innergårdsrenovering kan tillföra något på båda dessa nivåer. Öppna och väl upplysta ytor skapar en trygg miljö. En omgivning som är trevlig att vistas i inbjuder till gemenskap.

Steg nummer fyra och fem i behovstrappan är självkänsla respektive självförverkligande. Så långt som till dessa nivåer kan man nog inte räkna med att en innergårdsrenovering ska föra en. Men en förutsättning för att ens få chansen är att de nedre nivåerna är uppfyllda.

30 Apr 2023

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.