Så är det att bygga med betong

Betong är ett material som har använts under mycket lång tid. Redan 500 år före Kristus började man uppföra betongarbeten i det som idag är Italien. Efter Romarrikets fall avtog användningen av betong succesivt, för att sedan göra en comeback under 1700-talet. Vid den här tiden började man experimentera med betongen i syfte att få fram olika karaktärer.

Idag finns det många olika typer av betong, alla med sina särskilda egenskaper och användningsområden. Exempel på kända produktioner är alltifrån miljonprogramshusen i landets storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö främst, men även i medelstora städer) samt Pantheon i Rom. Fortsätt läsa här om du vill läsa mer om betongarbete och arbetare i Stockholm.

Produktionsteknik

Precis som materialet i sig har förbättrats, har givetvis även produktionsteknikerna gjort det. Idag finns det i huvudsak två sätt att producera betong på:

Det är dock ingen regel som säger att endast ett av de här sätten ska användas vid byggnation och betongarbeten. I många fall är det så att man använder sig av båda, eller helt enkelt en kombination av dem inför en särskild struktur. Sedan kan arbetsmetoderna givetvis skilja sig åt en hel del mellan olika platser i världen. Byggföretag i till exempel Stockholm kan ha högre krav på sig än byggföretag i något av världens utvecklingsländer.

Säkerhet

Historiskt sett har betongarbete varit väldigt tungt. Att armera, gjuta och vibrera färsk betong har varit arbetsuppgifter som lett till förslitningsskador på lång sikt. Åtminstone har det funnits stora risker för det. Produktionsmetoderna idag är dock betydligt mer välutvecklade, jämfört med hur det kunde se ut för några tiotals år sedan. Något som gör arbetet enklare på plats är att armeringen normalt är förtillverkad.

Samtidigt jobbar byggföretag kontinuerligt med att öka säkerheten kring betongarbeten. Det handlar till exempel om vilka beteenden och attityder personal samt ledare har, att det finns tydliga roller och att ett systematiskt arbete för bättre trivsel på arbetsplatsen bedrivs. Att tänka riskförebyggande är mycket viktigt vid betongarbeten. Ökad förekomst av betongarbeten, så som till exempel sker i Stockholm idag (stark byggkonjunktur), ska inte innebära fler olyckor.

20 Feb 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.