Så får du rent och fräscht kök

Visste du att som fastighets- och villaägare är skyldig att genomföra en OVK? OVK står för en Obligatorisk Ventilationskontroll och det innebär att de kommer och tar prover på hur bra inomhusluften är. Nu är det inte lika illa om man som privat villaägare inte utför dessa OVK-besiktningar. Det är ingen som kommer att bötfälla en privat villaägare för att de har en för dålig inomhusmiljö, däremot kommer någon som är ägare till en fastighet som rymmer skolor, förskolor eller sjukhus; alltså alla slags byggnader som har människor som vistas där under dagarna, en skyldighet att se till att inomhusluften är tillräckligt bra. 

Detta kan hända i en fastighet med dålig luft

Om man inte har tillräckligt bra inomhusluft så kan människorna i värsta fall drabbas av astma-relaterade sjukdomar. De kan drabbas av cancer eller annars må dåligt. Husen kan också bli sjuka och drabbas av fukt eller mögel. Om människorna blir sjuka och husen drabbas av fukt och mögel, så kan husen klassas som obeboeliga. Då måste man riva det, om man inte åtgärdar problemen med luften. Det är alltså viktigt både för människor och för byggnaderna att man har tillräckligt effektiva ventiler. Har man FX-, eller FTX-ventiler så har man ventiler med motor som gör att luften sugs in aktivt. Och när luften sugs in utifrån, värms den upp eller kyls ner innan den kommar in. På så sätt kan man sänka sina uppvärmningskostnader av byggnaden. Har man så effektiva ventiler, då behvöer man inte göra OVK-besiktningarna oftare än vart sjätte år. Har man däremot vanliga ventiler, krävs det att man gör OVK-besiktnignarna vart tredje år. Annars väntar dryga böter från kommunen. Det är de som har ansvaret för att OVK-besiktningarna utförs. Och det är fastighetsägaren som har ansvaret för att se till att OVK-besiktningarna kommer till stånd. Så vem som göra en OVK gör ingen skillnad, bara de görs vart tredje eller vart sjätte år.

Anlita en OVK-kompetent företag för besiktningen

Därför kan en fastighetsägare anlita ett företag som är kunniga inom OVK-besiktningar. Känner man inte till någon sådan, kan man alltid googla "OVK-besiktning Stockholm". På så sätt får man då flera förslag som Google känner till, och som har angett  att de kan utföra OVK-besiktningar och arbetar i Stockholm. Om det inte är just i Stockholm som man behöver dessa OVK-besiktningar bör man skriva in en annan ort på Google. Här kan du läsa mer om ett sådant företag: https://www.ovkbesiktningstockholm.nu.

18 May 2019

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.