Så kan du få en större villa

När famljen växer, eller behoven skiftar kan det vara dags att göra den egna villan större. Då kan man behöva bygga ut den så att den passar bättre för de förändrade behoven. Hur man sedan ska bygga ut den kan vara en annan femma. Det finns ju lite olika sätt som man kan byga ut sitt hus. Här går vi igenom vad de olika alternativen kan kosta. En snabb titt på en utbyggnad, eller tillbyggnad av ett hus, varierar väldigt mycket beroende på var i landet man bor. De olika priserna har med markpriserna att göra och att de skiftar så pass mycket beroende på om man bor i storstad, småstad eller ute på landet.

Dyrast är det i Stockholm, Göteborg och Malmö

Har man en villa i storstäderna Stockholm, Göteborg eller i Malmö, är priserna per kvadratmeter så pass stora att en tillbyggnad på någon av dessa orter kan kosta mellan 30.000-50.000 kronor per kvadratmeter. Bor man däremot på landsbygden kan det kosta mellan 10.000-25.000 kronor per kvadratmeter. En tillbyggnad på 50 kvadratmeter blir alltså med det lägre spannet per kvadratmeter; 150.000 kronor och med det högra spannet 250.000 kronor, medan samma yta på en tillbyggnad på landet kostar cirka 50.000-120.000 kronor och då räknar vi endast med tillbyggnadens byggmaterial, till det kommer arbetet, som även det kan variera en del mellan stad och land. Säg att vi tar in den billigaste arbetskraften som går 300.000 kronor före Rot-avdraget. Med Rotavdraget kan vi får ner priset på arbetskostnaden till cirka 200.000 kronor. Här ser vi inte att priset på arbetskraft behöver skilja lika mycket stad och land, det kan skilja några 10.000-tals kronor, men inte mycket mer än så.

Bäst blir arbetet om man låter arkitekt rita

Helst vill man ju inte att det syns tydligt för alla efteråt att det är en tillbyggnad som har gjorts efteråt. Vill man att tillbyggnaden ska smälta snyggt in i huset bör man alltid anlita en arkitekt för det arbetet. Då kan arkitekten rita tillbyggnaden så att det passar in i det gamla huset och smälter in i den gamla ritningen och villan. En arkitket kan också komma med förslag på förbättringar som man själv har varit blind inför. Ofta har de öga för hur man kan utnyttja den yta man redan har på bättre sätt. Det gäller att också ta tillvara den yta som redan finns. Blir man bättre på det kan man också bygga ut så att hela ytan används bättre. Läs mer på: http://www.tillbyggnadstockholm.nu.

5 Dec 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.