Så underhåller du stammarna

Mycket kan göras om man får stopp i avloppet, illaluktande eller kluckande avlopp. Antingen kan man själv försöka skruva loss rör under handfat, badkarsasvlopp eller i duschen. Då är det viktigt att rengöra rören, hälla på varmt vatten, eller kokande hett vatten, använda en vasksug och försöka rena golvbrunnar. Vi rekommenderar att inte använda starka kemikalier som lovar att lösa upp stoppet. Det är rent av miljöfarligt och sköljs med vattnet ut i avlopp och vattendrag. Använd endast miljövänlig såpa och hett vatten.

Lösningen för många lägenheter som har samma avlopp

Bor man i en bostadsrättslägenhet, eller i en hyrlägenhet kan man få stopp i rören, trots att man underhåller och rengör avlopp och golvbrunnar regelbundet. Misstänker man att det är något annat som gör att vatten i avloppet inte rinner undan, kan man kontrollera dem. Då ringer man ett företag som har små rörkameror. De kan styras med hjälp av datorer och på så sätt kommer man in i själva rören och kan se vad som orsakar stoppet. Har man alltför gamla rör, bör man byta ut dem i tid så att de inte orsakar allvarliga fuktskador i huset.

Gör en kontroll av rören

Att helt och hållet byta ut rören är en ganska kostsam historia och kräver en stor arbetsinsats. Vill man, kan man i stället för att byta ut rören, göra en relining av rören. Istället för att bryta upp golv och lägga stora arbetsinsatser på det, kan man lägga in nya plaströr i stammarna. Innan det måste man ändå kontrollera stammarna så att det inte har gett upphov till någon vattenskada. Då går ett företag in med en kamera och kan se hur det är ställt med rören inuti dem.

Vill man göra en ännu billigare variant och som endast kostar en bråkdel av både stambyte och relining kan man enkelt spola igenom alla rör. Har man väl fungerande rör, men ändå upplever att man har återkommande stopp i avloppet, kan man skölja igenom rören ordentligt med en stamspolning. Många rör som sitter ihop i ett komplicerat system kan ge upphov till stopp på oväntade ställen.

Stamspola rören

Det är sällan det är ett enda rör som ger upphov till att avloppet inte fungerar som det ska. Då kan en genomsköljning av hela systemet åtgärda problemen. Särskilt gäller det i flerfamiljshus. Då kan en enda spolning åtgärda problemen för många hushåll samtidigt. Gör man det regelbundet håller stammarna längre tid och man åtgärdar många problem som annars skulle kunna uppstå.

7 Mar 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.