Skillnader och likheter mellan BAS-P SAMT BAS-U

För att öka säkerheten på en större byggarbetsplats måste det alltid finnas personer som utsetts till BAS-P och BAS-U. Det är personer som är ansvariga för samordning och säkerhet inom planering, projektering och slutligen utförandet av arbetet som behöver ske. Dessa ansvarsområden har alltså stora likheter – men även vissa olikheter. 

Före eller under utförandet

Det som primärt skiljer BAS-P mot BAS-U är vilka ansvarsområden man har. P står för planering och projektering vilket betyder att ansvarig person har ansvaret så länge som arbetet pågår inom dessa två områden. Exempel på uppgifter kan vara att samordna alla de underlag som kommer från arkitekter, tekniska konsulter m.m. De ska granska att kommande arbete ska kunna ske på ett korrekt och säkert sätt.  

Under utförandet är det däremot BAS-U som har ansvaret. U står just för Utförande. Exempel på uppgifter kan vara att granska arbetsmetoder, utrustning m.m. utifrån att allt uppfyller de krav som finns gällande arbetsmiljöreglerna. Man har också ansvar för att denna arbetsmiljöplan finns tillgänglig för de som arbetar på arbetsplatsen.

Bägge är straffansvariga

Oavsett om man arbetar som BAS-P eller BAS-U så sker detta under direkt straffansvar. Det betyder i korthet att man är personligt ansvarig för beslut som tas och att arbetsmiljöplan utarbetas och uppdateras efter gällande regler. 

Skulle någon av dessa uppsåtligen alternativt via oaktsamhet inte utfört de uppgifter som de är ansvariga för kan åtal mot dem ske. I det fall det går så långt som till åtal är detta utifrån att detta är ett arbetsmiljöbrott. Straffet kan vara från böter till fängelse. 

Det är däremot betydligt vanligare att åklagare väljer att väcka detta åtal mot företaget som har haft ansvar för och utsett BAS-P och BAS-U. Om de fälls är det i så fall detta företag som får böta via en företagsbot. Som lägst är denna bot på 5000 kr och som högst på 10 000 000 kr. Det kan även få långsiktiga negativa resultat då företag som fällts kan stängas ute från offentliga upphandlingar. 

Eftersom straffansvaret är personligt och det kan skapa stora ekonomiska förluster för företaget bör man alltså vara mycket insatt i vilket arbete som förväntas om man tackar ja till dess poster. 

Utbildning skapar säkerhet

Det finns ett par privata aktörer som regelbundet håller kurser för byggarbetsmiljösamordnare. Dessa kan sträcka sig från 1 dag till ett par dagar och innefattar de grundläggande kunskaperna kring exempelvis ansvar och vad man i först hand bör tänka på när arbetet utförs. 

17 Aug 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.