Stålkonstruktioner – för hållbart byggande

Att bygga med stålkonstruktioner är hållbart i mer än ett avseende. Du få en stomme som tål hög belastning och stål baseras till stor del på återvunnet skrot.

Hur skulle man kunna bygga skyskrapor i världens största metropoler, om det inte fanns tillgång till stål? Det skulle säkert inte vara möjligt. Stommar i stål har mycket hög bärighet i förhållande till sin egenvikt. Stål kan också ha legeringar som ger specifika egenskaper. En kombination av stål och glas ger dessutom byggnader en tilltalande exteriör.

Du är byggchef i ett större företag, som behöver bygga ett helt nytt kontor. Företaget är verksamt inom miljöteknik och byggnaden bör vara i samklang med er verksamhet. En byggnad med stålstomme ger plusvärde med lång livslängd och stål är dessutom återvinningsbart. En stålstomme går att kombinera med andra material som trä, betong och aluminium.

Stålkonstruktioner – effektivt och säkert byggande

Du kontaktar ett företag som kan stålkonstruktioner. Företaget har byggt flera kontorsbyggnader med stålstomme. Du kopplar ihop företag med en arkitektfirma och ett byggföretag. Tillsammans tar de fram ett förslag och offert till ditt nya kontor. Byggnaden kommer att få en vacker fasad i stål och glas, som dessutom ger bra ljusinsläpp.

Byggentreprenören ser till att schakta och gjuta grunden. De stålkonstrukioner som skall ingå med balkar, pelare, räcken och stommar prefabriceras vid fabrik. Vid fabriken finns maskiner för kapning, håltagning med mera. Alla delar i stål monteras på plats av stålarbetare med kompetens och erfarenhet. När byggnadens skelett i stål är monterat, tar byggföretaget vid.

21 Nov 2022

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.