Blogg

Sida 3

Bygga balkong på en fastighet?

30 aug 2018

Många som bor i äldre fastigheter tar för givet att dessa inte går att förhindra. Åren gör dem historiskt värdefulla och för varje år som passerar så har man också allt mindre möjligheter att påverka saker som rör fasaden. Det stämmer också, till viss del. Då det kommer till att förändra fasaden på fastigheter som är äldre - och yngre sådana också, för den delen - så krävs det ett bygglov.

Lägg krut på ansökan om bygglov

Ett bygglov som sällan ges om ritningen och ansökan är slarvigt utförd och där den kraftig särskiljer sig från fastighetens ursprungliga utseende. Det innebär att man som BRF kan få avslag för att sätta in exempelvis plastfönster i samband med en fönsterrenovering - detta om fönstren i fråga inte alls imiterar de träfönster som sitter där just nu. Ett råd är därför att tänka till lite och ta professionell hjälp med ansökan om bygglov.

Ett populärt och ständigt aktuellt exempel på detta gäller att bygga balkong. Många äldre fastigheter saknar balkonger och detta av den anledningen att det som nu ses som lite av ett måste (alla nya fastigheter byggs med balkong) sågs så som en slags onödig extravagans.

Kan man då få bygglov för att bygga balkong på en äldre fastighet? Det är klart man kan! Men det förutsätter att balkongerna som ska byggas passar in i fastighetens stil och att de, så att säga, inte syns.

Fler bygglov beviljas för att bygga balkong

Det ska alltså till en korrekt ansökan för att överhuvudtaget ha en möjlighet att få bygglov för att bygga en balkong. Det vi ska säga är dock att saken börjat luckras upp lite. Alla vet att balkonger adderar det där lilla extra till en bostad och att det kan höja värdet på en sådan.

Därför så ges det också fler bygglov till att bygga balkong idag än förr, men de måste - som sagt - vara väldigt välplanerade och följa den arkitektoniska stil som området och fastigheten bjuder. Annars: avslag!

Är alla med på tåget i er BRF?

Det ska naturligtvis tilläggas att frågan om att bygga balkong är en fråga som rör alla medlemmar i en BRF. Först och främst så måste en omröstning kring intresset äga rum och vid den så måste också två-tredjedelar visa upp intresse för att det överhuvudtaget ska vara någon mening att fortsätta, kontakta ett företag för byggnationen samt ansöka om det bygglov vi ovan gick igenom.

Det är även en ekonomisk fråga. Det är dyrt att bygga balkonger och det kan finnas en risk i att som BRF stå som byggherre.

Därför krävs det en genomtänkt plan kring finansieringen. Ett sätt är lika enkelt som genialt: låt de medlemmar som vill bygga balkong bekosta sin egen och låt de som röstat emot slippa betala. Demokrati i sin renaste form.

Måste det ske ett stambyte?

25 aug 2018

Mardrömmen för många husägare innebär att man plötsligt ser att det börjar bubbla i avloppen, att man känner att det luktar unket, att vattnet i duschen rinner undan väldigt dåligt (trots att man nyligen rengjort golvbrunnen) eller att ideliga stopp sker i husets toaletter. Samtliga dessa faktorer indikerar nämligen på ett allvarligare problem i husets stammar och där den enda åtgärden som finns tillgänglig innebär ett stambyte.

Står man som ägare till ett hus i Malmö så vet man också att ett stambyte A) är väldigt kostsamt och B) att det tar lång tid att genomföra och C) att den egna bekvämligheten kommer att sidsteppas rejält under tiden stambytet sker. Det företag inom VVS som man anlitar måste nämligen gå igenom exempelvis badrumsväggen - i vissa fall även genom en köksvägg - för att kunna byta ut stammarna inne i huset. Med stammar menas alltså de rör och ledningar som löper på insidan och som alltså - precis som allt annat - måste ses över, bytas och repareras med jämna mellanrum.

En sak innan vi fortsätter: de saker vi nämnde ovan är ändå att föredra. Sätter man in en vattenskada i sammanhanget så blir kostnaden istället skyhög för dig som husägare i Malmö. Där måste du dels alltså betala för att korrigera den och även ta kostnaden för stambytet i fråga. Att upptäcka - genom de varningssignaler vi ovan nämnde - stammarnas skick i god tid är ändå en fördel rent kostnadsmässigt.

Ett företag inom VVS kan genomföra en relining

Stambyte alltså. Bort med allt kakel, alla klinkers och all den bekvämlighet du vant dig vid. Du kommer att tvingas till en omfattande badrumsrenovering efter att företaget inom VVS i Malmö bytt ut stammarna till ditt hus. Här finns ett företaget kan kontakta: http://www.vvsmalmö.biz.

Eller? Inte nödvändigtvis. Det finns numera ett alternativ till stambytet som inte kräver lika stora uppoffringar. Metoden kallas relining och innebär - förenklat - att man går in i de befintliga rören och fyller dessa med hårdplast. Då plasten i fråga stelnar så kommer de att utgöra de nya stammarna inuti dina gamla. Relining innebär att man som husägare slipper riva ut hela badrummet då stammarna kan nås genom exempelvis källaren. Det fina - utöver att badrummet hålls intakt - är att relining är billigare och tar kortare tid att genomföra.

Nackdelen? Ja, dels så gäller det att hitta ett företag inom VVS som erbjuder - och har god kunskap - om metoden. Dels så är relining också ett relativt nytt påfund. Det innebär att man inte riktigt kan ge ett säkert svar på hur länge det håller. Vi kan dock säga att man började prova metoden för ungefär tjugo år sedan och de hus och fastigheter som metoden provades på håller än idag.

Reling fungerar som ett perfekt komplement till det renodlade stambytet. Det senare kommer förr eller senare att måsta ske; men en relining köper dig väldigt mycket tid.

Behöver du riva ut ditt gamla badrum?

22 aug 2018

Är du sugen på att renovera ditt, eller dina badrum? Bor du i Stockholm? Då kan vi rekommendera ett företag som kommer och river ut ditt, eller dina gamla badrum för att göra rum för det nya badrum som du kanske planerar. När man anlitar ett rivningsföretag ska man inte bara ta första bästa rivningsföretag, även om man tycker att priset är det rätta. Det finns alla sorters företag i Stockholm, som kan dölja sig bakom de många som faktiskt är bra och som är pålitliga. Man vill ju inte ha ett företag som gör jobbet halvt, eller på fel sätt. Man kan skada mer, om man inte vet hur man ska göra. Därför listar vi här några viktiga kriterier när man väljer ett rivningsföretag.

Rivninsgföretag som är miljövmedvetna och återvinner rätt 

Det är viktigt att vi som konsumenter ser till att alltid välja miljövänligt arbetssätt och som kan återvinna materialet som de slänger på rätt sätt. Finns det miljöfarligt byggmaterial ska det hanteras på rätt sätt. Då gäller det att man har kunskapen och kännedomen om vad som inte är särskilt miljövänligt och som inte bara slänger materialet hur som helst. Man kan till och med välja ett som också arbetar med asbest- och radonsmittat material. Då vet man att de har kunskapen om sådant byggmaterial, särskilt viktigt är det om man har ett hus som bygdes innan 1980-talet, eftersom man då använde sig av asbest och radonhaltiga material eftersom man inte kände till materialets hälsovådliga egenskaper.

Rivninsgföretag som sätter sina hantverkare främst

Här tycker vi att man även som konsument ska agera ansvarsfullt och enbart anlita företag som själva tycker att deras medarbetare är viktiga. Det gör man genom att ge dem en marknadsmässig lön, har kollektivavtal och som ser till att deras arbetare har all slags skydd som är viktigt när man river i hus. De ska ha kännedom om säkra lyft, om fallskydd och hur man på ett säkert sätt river, om man kommer på asbest eller radon.

Viktigt med rätt kompetens och utbildning

Det är viktigt med utbildning när man river hus. Det är inte bara att gå fram med en jätteslägga, här gäller det att man vet hur man ska hantera olika farliga material och hur man skyddar både omgivningen och sig själva. De ska även kunna de egna arbetsredskapen om hur de använder dem på ett säkert sätt. Läs mer om säkra rivningar på http://www.rivahus.com.

Skillnader och likheter mellan BAS-P SAMT BAS-U

17 aug 2018

För att öka säkerheten på en större byggarbetsplats måste det alltid finnas personer som utsetts till BAS-P och BAS-U. Det är personer som är ansvariga för samordning och säkerhet inom planering, projektering och slutligen utförandet av arbetet som behöver ske. Dessa ansvarsområden har alltså stora likheter – men även vissa olikheter. 

Före eller under utförandet

Det som primärt skiljer BAS-P mot BAS-U är vilka ansvarsområden man har. P står för planering och projektering vilket betyder att ansvarig person har ansvaret så länge som arbetet pågår inom dessa två områden. Exempel på uppgifter kan vara att samordna alla de underlag som kommer från arkitekter, tekniska konsulter m.m. De ska granska att kommande arbete ska kunna ske på ett korrekt och säkert sätt.  

Under utförandet är det däremot BAS-U som har ansvaret. U står just för Utförande. Exempel på uppgifter kan vara att granska arbetsmetoder, utrustning m.m. utifrån att allt uppfyller de krav som finns gällande arbetsmiljöreglerna. Man har också ansvar för att denna arbetsmiljöplan finns tillgänglig för de som arbetar på arbetsplatsen.

Bägge är straffansvariga

Oavsett om man arbetar som BAS-P eller BAS-U så sker detta under direkt straffansvar. Det betyder i korthet att man är personligt ansvarig för beslut som tas och att arbetsmiljöplan utarbetas och uppdateras efter gällande regler. 

Skulle någon av dessa uppsåtligen alternativt via oaktsamhet inte utfört de uppgifter som de är ansvariga för kan åtal mot dem ske. I det fall det går så långt som till åtal är detta utifrån att detta är ett arbetsmiljöbrott. Straffet kan vara från böter till fängelse. 

Det är däremot betydligt vanligare att åklagare väljer att väcka detta åtal mot företaget som har haft ansvar för och utsett BAS-P och BAS-U. Om de fälls är det i så fall detta företag som får böta via en företagsbot. Som lägst är denna bot på 5000 kr och som högst på 10 000 000 kr. Det kan även få långsiktiga negativa resultat då företag som fällts kan stängas ute från offentliga upphandlingar. 

Eftersom straffansvaret är personligt och det kan skapa stora ekonomiska förluster för företaget bör man alltså vara mycket insatt i vilket arbete som förväntas om man tackar ja till dess poster. 

Utbildning skapar säkerhet

Det finns ett par privata aktörer som regelbundet håller kurser för byggarbetsmiljösamordnare. Dessa kan sträcka sig från 1 dag till ett par dagar och innefattar de grundläggande kunskaperna kring exempelvis ansvar och vad man i först hand bör tänka på när arbetet utförs. 

Stenmaterial eller klinker på golv?

9 aug 2018

Ska du renovera badrum? Har du redan bestämt både hantverkare och vilket material som de ska använda sig av när de renoverar? Om du inte har gjort det, vägleder vi dig gärna när det kommer till lite exklusivare material som man kan använda till badrumsrenoveringen. När det kommer till byggmaterial för en badrumsrenovering gäller det allt från mer exklusiva material som stenplattor, klinker, eller varför inte ett vackert trägolv? När det kommer till trä i badrum kan man mycket gärna renovera och lägga en del av badrumsgolvet i trä och sedan den andra delen med stenmaterial och klinker.

Vilket stenmaterial väljer du?

När det kommer till stenmaterial i badrum, får du ett mycket hållbart badrum som kommer att hålla för många år framåt. Förutsatt att du har bra hantverkare som kan renovera med det materialet och som vet hur man gör. Men vilket stenmaterial väljer du? Här skiljer sig inte priserna åt särskilt mycket. Skillnaderna ligger mer i om du väljer tapet och plast, framför kakel, sten eller klinker till badrumsgolv och väggar.

1. Marmor

Marmor är det mest klassiska material som man kan välja till badrummet. Redan romarna använde marmor till sina klassiska bad. Marmorn har varit ute ett tag som byggmaterial, men har kommit tillbaka med besked. Marmorn har en fin skiftning i sitt utseende. Det är ljust i sin naturliga form men kan komma i vilka färger man vill och önskar. Marmorn som man bygger med i badrum är behandlat för att klara våtutrymmen och behöver fortsätta underhållas för att behålla sin vattenbeständighet.

2. Granit

Granit är ett mycket vattenbeständigt material. Detta är den stensort som klarar av vatten bäst. Granit är vår vanligaste stensort här upp i Norden. Den kommer i några olika nyanser och färger; allt från mörkgrått och ljusgrått till rosa. Det gör att du kan välja om du vill ha ett ljust eller mörkt badrumsgolv.

3. Kalksten

Kalksten är en mycket ljus stensort och bör behandlas för att stå emot vatten. Kalksten är en mycket ljus stort så vill du få in ljuset i ditt badrum ska du välja kakel för ditt badrum. Kalkstenen bör underhållas, liksom marmorn, för att de ska beavara sin vattenbeständighet bäst. Granit är den stensort som itne behöver underhållas, däremot är den inte lika ljus som marmor och kalkstenen.

Vilket kakel och klinker väljer du?

När det kommer till kakel och klinker kan man själv bestämma vilka färger man önskar. Årets trender är mycket färg; vackra gröna nyanser, bått, turkos, gult eller varför inte årets färg som är rosa

När du önskar dig ett speciellt rum

11 jul 2018

För den som gillar färger är det idel goda nyheter uppåt våra väggar. Skulle tapeten vara blommig, skulle vi även se små fåglar, fjärilar och insekter bland blommorna. Vi ser även kartor, hela träd och djur (älgar, renar, hjortar) som inte för tankarna till jul, även om man skulle kunna tro det. Det är fantastiskt att se. Här vill vi inte favorisera någon tapetmakare, men några är värda att nämna; Boråstapeters A Vintage Book, William Morris som har ljuvliga mönster, Maroque Malva Herbia, Midbec Florens (som för tankarna till Monet). Där har du en palett med tapeter både svenska, engelska och italienska. Det är bara att besöka färgaffären och be att få titta på tapeterna.

Sätt upp en bit tapet på väggen

Som de flesta vet när man ska välja tapet till sitt rum, är det stor skillnad att se tapeten i en färgkatalog och sedan uppsmälld på ens vägg. Andra skillnader, förutom att tapeten kan te sig olika i ett rum upplyst av ljusrör, eller av dagsljus. Fönster och dörrar som släpper in olika ljus på väggarna får också tapeten att se annorlunda ut, än i en tapetkatalog. Även om man kollar upp tapeten i datorn, ser den även där annorlunda ut. Därför är en bit tapet på väggen som du funderar att sätta upp den på, det bästa sättet att ana hur tapeten kommer att se ut när den väl är på väggen. Trots det, vil vi ändå här, uppmuntra till att våga mera färg, våga fler mönster. Och om man inte är nöjd? Ja då är det bara att måla över den. Först med grundfärg, sedan med den färg som du önskar. Dessutom vill vi här påminna om att det tar ett tag innan man har vant sig vid den nya tapeten.

Sätta upp tapeter ett vanskligt arbete

Att sätta upp tapeter med tryck och mönster är ganska svårt. Man måste vara van vid att göra det. Och även för dem som är vana vid det, är det  ett petigt arbete. Det gäller att vara noggrann med hur man fogar ihop dem, plus det andra arbetet med att se till att de inte får luftbubblor, blir sneda eller inte täcker hela väggen. Därför rekommenderar vi enbart att välja mönstrade tapeter om man är en mycket van tapetserare. Har man inte gjort det förut, rekommenderar vi att ta kontakt med en erfaren målare som kommer och gör det åt dig. Läs mer här om en målare i Huddinge som är van vis tapetseringar av mönstrad tapet.

Välj energibesparande inredning om du renoverar badrum

25 jun 2018

Varför inte välja energibesparande inredning om du ska välja ny sådan? Här vill vi ju gärna rekommendera alla våra läsare att tänka ett varv till och alltid ta med hänsyn till miljön när man väljer produkter som konsument. Vi kommer alla, mer eller mindre att bli tvungna att göra de miljövänlgi valen. Dels ser vi redan stora miljöförändringarna, kanske inte mer än att vi har varmare och finare somrar än tidigare år. Dels måste vi tänka framåt och på den framtid som kommer att drabba kommande generationer. Särskilt kommer det till sin spets om vi har barn och ungdomar – det ska väl inte vara enda utvägen att leta efter en ny planet att förstöra efter att ha förstört vår nuvarande jord? Det hoppas vi inte. Istället är det desto viktigare att göra långsiktiga och miljövänliga val redan här och nu.

Gör de miljövänliga valen här och nu

Som vi ser det har vi två val när det kommer till att göra miljövänliga val; antingen återvinna och återanvända badrumsinredning, som någon annan inte vill ha, men som det inte är något fel på. Vill man inte det (av någon anledning) är det klokaste valet att i så fall välja inredning som verkligen sparar på miljön. Det kan vara blandare som använder mindre del vatten och värme som bara är på, på morgnar och kvällar när man använder badrummen hemma.

1. Vattenbesparande kran

Du kan byta till en blandare som har begränsat med rinnnade vatten. Det kan till exempel vara en blandare som rinner endast när du har händerna under kranen, eller en kran med vatten som fördelas bättre i kranen och då behöver du inte lika myket vatten som i ändre kranar.

2. Vattenbesparande duschmunstycke

Du kan välja ett duschmunstycke som har en bättre fördelning av vatten. Då behöver du inte ha så mycket vatten för att få samma resultat som i gamla duschar.

3. Vattenbesparande toalett

Du kan även välja en toalett som inte använder så mycket vatten när den spolar. Det kanske kostar lite extra att välja denna typ av toalett, men med tanke på vad du uppnår är det viktigt att välja detta alternativ. Vi kan inte slösa med vattnet som vi är vana vid.

4. Belysning endast vid spegeln och där du står

Här väljer man ett badrumsskåp med inbyggd ledlampa som lyser upp spegeln. Spegeln reflekterar ljuset och fördubblar ljuset vilket innebär att du inte behöver så stark lampa. På så sätt sparar du energi på belysningen.

5. Golvvärme endast morgnar och kvällar

Om du installerar golvvärme kan du välja ett golvvärmesystem som endast är på under morgnar och kvällar; när du använder badrummet. På det sättet slipper du att systemet värmer golvet åt dig när du inte är där.

Välja badrumsrenovering i Årsta

Bor du i Årsta, Stockholm? Det har blivit mycket populärt med badrumrenoveringar i Årsta, särskilt som de nya och renoverade bostäderna är mycekt dyra och man blir tvungen att betala tiotals miljoner bara för en 3-4 rums lägenhet med kök. Då är det viktigt att kunna få en pålitlig renoveringsfirma i Årsta med bra referenser och offerter. Läs mer om en som arbetar med badrumsrenoveringar i Årsta på: badrumsrenoveringårsta.se.

Välj miljövänlig badrumsinredning

17 jun 2018

Den tidsmedvetna konsumenten känner till att vi förstör vår miljö alltmera och att vi alla måste tänka och handla annorlunda om vår planet ska bestå för fler generationer. Det är många saker som vi kan ändra på, för att jordens resurser inte ska ta slut med vår generation. Vi kan sluta resa med flyg och använda tåg i stället.

Vi kan börja återvinna mer och återanvända sådant som bara kasseras och det går åt en massa energi åt att producera nytt. Vi kan välja alltfler inredning och tekniska lösningar som tar till vara jordens resurser bättre. När det kommer till hur vi gör med det som för många av oss är den största affären vi gör i våra liv; våra hus och boenden; kan vi välja att prioritera det som är miljövänligt. Det finns nämligen en hel del innovativa inredningar i badrum som sparar energi. Här går vi igenom de mest innovativa och bästa lösningarna för detta.

Varmvattnet

  1. Det mesta vattnet som vi använder är det som går genom våra kranar i våra handfat och dusch. Här kan man både välja kranar som är i ett energibesparande komfortläge, så snart du inte använder dem längre. 
  2. Det samma gäller duschmunstycket som fördelar vattenstrålarna på ett mer effektivt sätt, utan att använda mer vatten.
  3. Man kan också välja en duschvärmeväxlare. Det innebär att varmvattnet tas till vara. Det varma vattnet värmer kallvattnet i duschblandaren.

Spolningsvattnet

  1. Man kan spola med mycket mindre mängd vatten. Det finns särskilda toaletter som inte kräver så mycket vatten för att spola.

Badrumsbelysningen

  1. Man kan installera badrumsbelysning som lyser där du befinner dig i badrummet; till exempel vid spegeln. Varför ah mer ljus än just det du behöver?
  2. Man kan även har ett begränsat tvättställsljus, ljus invid tvättstället.

Golvvärme endast då du använder det

  1. Man kan även installera golvvärme som har en timer och som används när du använder badrummet; på kvällar och morgnar.
  2. På samma sätt kan du ha handdukstorkare som har timer och som slås av när handdukarna är torra på nytt.

Att välja miljövänligt är smart

På det sättet kan man med hjälp av den nya tekniken renovera sitt badrum som är mer miljövänligt än andra. Att vara miljövänlig behöver inte betyda att man är bakåtsträvare, tvärtom. Att vara miljövänlig är att uppmuntra den nya tekniken som är smart och modern. På samma sätt är det met miljövänligt att renovera sitt badrum genom att installera den nya tekniken. Då är det viktigt att välja rätta hantverkare som gör precis som du önskar. Bor du i Stockholm har du så många som 2.000 företag att välja mellan. Googla till exempel badrum Stockholm för att få förslag på flera hantverkare som ren overar badrum. Ta sedan kontakt, be om offert och referenser. Välj sedan den du tycker verkar mest seriös.

Få hjälp med budget, arbetsschema och materialkontroll

8 jun 2018

Arbetar du som hantverkare? Tycker du det är en massa pappersarbete som känns onödigt? Tycker du det är roligt att få arbeta som hantverkare men att alla blanketter, deklarationer och pappersifyllande dödar all glädje som man kan känna med jobbet? Då finns det faktiskt hjälp att få. Som tur är vi alla olika.

Det som den ena tycker är urtrist, tycker någon annan är jätteroligt. Det är på det sättet som ett företag kan blomstra och växa. Det som den ena kan tycka är svårt, tycker den andra är lätt. Då kan man komplettera varandra.

Ta in konsulter som är nödvändiga för arbetets utförande

Dessutom kanske det kan kännas så där oöverstigligt de första gångerna som man ska genomföra stora byggprojekt. Då kan man ta in konsulter som bara finns där när du behöver det som mest. Det finns alltid någon mer än du som tycker exakt som du gör och som behöver den hjälpen lika mycket som du.

Då är det bra att veta att man inte behöver anställa den personalen. Det är bara att ta in den kunskapen när man vill och sedan kan man släppa det. Man handlar bara in kunskapen som vilken annan vara som helst. På det sättet kan man bokföra den tjänsten som en utgift, nödvändig för att kunna utföra själva arbetet, och man slipper betala för arbetsgivaravgift, löner och pensioner.

Få det projektstöd som du behöver

Det man kan behöva hjälp med kan vara allt från att få ett projektstöd. Då ör konsulten med från början och hjälper dig genom hela byggprojektet och ger dig värdefulla tips som rör hela bygget. Då får du hjälp med all slags administration, som bygglov, till dokumentation om olika funktioner och slutbevis.

Ha en kontrollplan till hands

Du kan få en kontrollplan. Med en sådan är det lättare att veta att allahöga krav hjar uppfyllts om man får en plan där man bockar av allt som åtgärdas. Då försäkrar man sig om att inget glöms. Man kan även få stöd på själva byggplatsen. Då ser konsulten till att kontrollplanen följs och man genomför kontroller.

Få dokumentation på allt

Om man vill kan konsulten även göra all nödvändig dokumentation. För kunden är det viktigt att få alla dokumentation och ska man utfärda garantier, är dokumentationen absolut nödvändig. Då kan konsulten hjälpa till med just det.

Arbetar du i Stockholm finns 20-tal sådana

Om det är så att det är i Stockholm som du arbetar kan du välja mellan ett 20-tal kontrollansvariga och som erbjuder sina tjänster. Varför inte ta hjälp av väl utbildade ingenjörer som har den erfarenhet, kunskap och utbildning som krävs för att kunna hjälpa dig med allt det som behövs? Läs mer om kontrollansvariga i Stockholm på: http://www.kontrollansvarigstockholm.nu.

Vad kostar en badrumsrenovering?

12 apr 2018

Allt beror på hur stort badrummet i fråga är, hur mycket du vill renovera i badrummet och med vilka material du vill bygga det nya badrummet i. Även kostnaden för arbetskraften varierar stort mellan stad och landsbygd, där den kostar mer i staden än på landet. Trots skillnaderna brukar man räkna med mellan 2.000-3.000 kronor per kvadratmeter, efter att man har dragit av ROT-avdragen för arbetskostnaden.

Beroende på vilket byggmaterial man sedan väljer, kan kostnaden alltså variera mellan 2.000 och 5.000 kronor per kvadratmeter. Om man håller sig till ett byggmaterial som går i standardkvalitet; vita kakelplattor utan mönster och massproducerat, samt enklaste enkla toalettstolar, handfat och badkar, går kostnaden på cirka 2.000 kronor per kvadratmeter. Väljer man däremot designat material som italienska kakelplattor, toalettstol, handfat och badkar efter senaste snitt kan kostnaden hamna på 5.000 kronor per kvadratmeter. Väljer man att sätta så pass stora summor på badrummet, kräver det nästan kristallkrona i badrumstaket.

Så går du till väga inför en badrumsrenovering

1. Fråga om offert

Be även om referenser. Det viktiga för dig är ju att det företag som du anlitar är noggranna i sitt arbete. Du vill inte upptäcka slarv som de gjort sig skyldiga till, när du väl har betalat räkningen. Det vill ingen. Säg att du bor i Uppsala, där arbetskostnaden är ganska hög. Får du bra referenser även om kostnaden är något högre, får du trots det säkert valuta för pengarna för det företag i Uppsala som du anlitar.

2. Be om kostnadsfritt hembesök

Gör företaget ett kostnadsfritt besök hemma hos dig, då kan du lita på att de är noggranna. För att med största möjliga säkerhet kunna ge dig en rättvis offert bör de besöka ditt hem för att med egna ögon bedöma hur stort arbetet kommer att vara. Dessutom får du som blivande kund, en känsla för hur de tänker och arbetar.

3. Bestäm vilka material du vill ha

Bestäm även inredning. Man kan leta begagnade förvaringsmöbler på Blocket. Kom ihåg att många saker kan man få billigare som begagnat. Är det någon som verkligen har satsat på inredning med kvalitet finns det en möjlighet att få inredning som är snygg, trots att den är begagnad.

Inred med kakel och klinker i badrum

30 mar 2018

Finns det något snyggare än kakel och klinkers till badrummet? Det finns så många snygga, fina kakelplattor att välja mellan. Det kan vara riktigt svårt att välja färger och mönster när det kommer till kakel. När man står i affären kan det vara en snygg kakelplatta du håller i handen, men hur tar den sig när du har hela väggar med de kakelplattorna hemma? Väljer man mörkare färger, kan hela badrummet bli väldigt mörkt.

Kolla på bilder för att se hur kaklet ser ut

Då är det lättare att titta på bilder, så att du får en uppfattning om hur hela väggarna kan te sig med just de kakelplattorna som du är intresserad av. Väljer du en mörka kakel till ditt badrum, är det lättare att välja sådana om du har ett fönster i badrummet. Då får du in naturligt ljus. Dessutom kan du välja olika nyanser av kaklet, och behöver inte nödvändigtvis kakla hela väggarna i enbart en färg.

Du kan kombinera i ett vackert mönster. Nyheterna i kakelväg är alla fantastiska mönster, som går i lyxigt guld eller silver. Vi vill ju gärna ta in lyxen i våra badrum numera, och varför inte? Vi satsar stora resurser på våra badrum – varför ska inte det synas då? Det är verkligen inne med guldiga speglar och kristallkronor i badrummen. Visa att du har satsat på det finaste rummet i huset; badrummet. Det är egentligen bara du som kan bestämma vilken stil du vill ha i badrummet och de mönster och den färgexplosion vi ser just nu på kaklet hjälper dig en bra bit på vägen.

Bestäm dig för en rörmokare som hjälper dig

När du väl bestämt dig för vilket kakel du vill lägga, är det sedan dags att bestämma vilken klinker du vill ha. Det bästa för harmonins skull är att välja något mer neutralt för klinkern. Du vill ju inte må illa direkt på morgonen när du ska göra dig i ordning för dagen. Då kan det vara skönt att vakna till en harmonisk och neutral ton i badrummets golv. Helst med golvvärme.

Efter det är det viktigt att bestämma rörmokare för arbetet med kaklandet till badrummet. Du vill ha en pålitlig och säker rörmokare som gör arbetet åt dig för att det ska bli så bra som möjligt. Börja med att googla rörmokare Uppsala, om du bor i Uppsala, annars googlar du rörmokare och så ortsnamnen där du bor.

Be om offert och kolla upp företaget

För bäst rörmokare behöver du dels fråga om offert, referenser och kolla upp dem, till exempel på allabolag.se. Där får du se hur bra ekonomi de har, hur länge de har funnits och så vidare. När du tar kontakt med dem fråga också om de gör kostnadsfria hembesök, innan de ger offert. Det ger dig chansen att möta dem i förväg innan du bestämmer dig. Du ser hur de jobbar, får träffa dem innan du bestämmer dig och de får dessutom en bättre insikt i hur länge arbetet kan komma att ta. Läs mer här om en duktig rörmokare i Uppsala på: http://www.rörmokareuppsala.com.

Mycket färggrannt kakel i år

11 mar 2018

Årets trender inom kakel är verkligen färgsprakande, och rikt på mönster. VI har allt mer frångått det strikta vita och svarta. Många väljer nu i stället starka färger på sitt kakel; färggrannt grönt, turkos eller stora medaljonger. Lhådös kakel har många varianter på mönster som mer påminner om badrum från södra Europa. De har också en härligt grön kakel i buteljnyans.

Lyxig trend

Det är mycket stenmaterial också, som marmor i årets badrumstrender. Mer än förut har vi tagit in lyxiga material i badrum. Det gäller både kakel, klinker, som detaljer i inredningen. Vi installerar stora, guldiga speglar. Och varför inte en kristallkrona i badrummet? Eftersom vi lägger mycket pengar på badrummen passar en kristallkrona som krona på verket i badrumsinredning.

Dessutom ser vi hållbarhet som en viktig trend i inredningen. Vi vill hellre ha hållbara material än billiga och hellre dyrare inredning än ”slit-och släng-produkter”.

Att tänka på när man renoverar

Om du är den händiga typen, kanske du väljer att göra merparten själv. Att göra allt i badrummet kanske inte är att rekommendera. Att bygga rätt vinkel på badrumsgolvet där vattnet ska rinna ner i avloppet kan vara svårt. För att se till att det blir garanterat bäst, bör du anlita en professionell hantverkare göra det. Om du gör fel kan det bli svårt att få ut på försäkringen om något inte blir som du tänkt det.

Riva inte svårt

Att riva badrum är inte så svårt, om du vet hur du ska göra. Du behöver rätt redskap för att riva ut allt. Vill du ha en hantverkare som gör ett bra underlag som ska till i badrummet för att det ska bli bra, kan du begära in offerter på lite olika företag. Om du inte känner till några företag som renoverar badrum, kan du fråga bland vänner och bekanta. Känner inte de till någon som låter bra, kan du alltid gå ut på nätet. Googla till exempel badrumsrenovering plus namnet på orten där du bor. Bor du till exempel i Stockholm, kan du googla badrumsrenovering Farsta, eller var du bor.

Då får du några exempel på företag som arbetar med badrumsrenoveringar när där du bor. Då är det bara att begära in offerter. Efter det kan du be om referenser. Då vet du att du i alla fall har möjlighet att välja ett bra företag. Kom ihåg att du kan göra rejäla avdrag på inkomsten med hjälp av ROT-avdraget, dock som mest 30 procent av arbetskostnaden. Resekostnader och arbetsmaterialet är inte på samma sätt avdragsbart.

Så underhåller du stammarna

7 mar 2018

Mycket kan göras om man får stopp i avloppet, illaluktande eller kluckande avlopp. Antingen kan man själv försöka skruva loss rör under handfat, badkarsasvlopp eller i duschen. Då är det viktigt att rengöra rören, hälla på varmt vatten, eller kokande hett vatten, använda en vasksug och försöka rena golvbrunnar. Vi rekommenderar att inte använda starka kemikalier som lovar att lösa upp stoppet. Det är rent av miljöfarligt och sköljs med vattnet ut i avlopp och vattendrag. Använd endast miljövänlig såpa och hett vatten.

Lösningen för många lägenheter som har samma avlopp

Bor man i en bostadsrättslägenhet, eller i en hyrlägenhet kan man få stopp i rören, trots att man underhåller och rengör avlopp och golvbrunnar regelbundet. Misstänker man att det är något annat som gör att vatten i avloppet inte rinner undan, kan man kontrollera dem. Då ringer man ett företag som har små rörkameror. De kan styras med hjälp av datorer och på så sätt kommer man in i själva rören och kan se vad som orsakar stoppet. Har man alltför gamla rör, bör man byta ut dem i tid så att de inte orsakar allvarliga fuktskador i huset.

Gör en kontroll av rören

Att helt och hållet byta ut rören är en ganska kostsam historia och kräver en stor arbetsinsats. Vill man, kan man i stället för att byta ut rören, göra en relining av rören. Istället för att bryta upp golv och lägga stora arbetsinsatser på det, kan man lägga in nya plaströr i stammarna. Innan det måste man ändå kontrollera stammarna så att det inte har gett upphov till någon vattenskada. Då går ett företag in med en kamera och kan se hur det är ställt med rören inuti dem.

Vill man göra en ännu billigare variant och som endast kostar en bråkdel av både stambyte och relining kan man enkelt spola igenom alla rör. Har man väl fungerande rör, men ändå upplever att man har återkommande stopp i avloppet, kan man skölja igenom rören ordentligt med en stamspolning. Många rör som sitter ihop i ett komplicerat system kan ge upphov till stopp på oväntade ställen.

Stamspola rören

Det är sällan det är ett enda rör som ger upphov till att avloppet inte fungerar som det ska. Då kan en genomsköljning av hela systemet åtgärda problemen. Särskilt gäller det i flerfamiljshus. Då kan en enda spolning åtgärda problemen för många hushåll samtidigt. Gör man det regelbundet håller stammarna längre tid och man åtgärdar många problem som annars skulle kunna uppstå.

Att anlita mattläggare för våtrum

3 mar 2018

Att drabbas av fuktskador i i badrum är tyvärr ingen ovanlighet i Stockholm. Alltför många slarviga hemmabyggen, och tyvärr även verk av oseriösa hantverkare, ligger bakom problemen. Alltför få väljer att anlita proffsiga och seriösa mattläggare med våtrumsbehörighet, något man alltid bör göra när det kommer till mattläggning i våtrum.

Vikten av ett säkert tätskikt

I ett badrum måste tätskiktet blir helt fukttätt, annars dröjer det inte länge förrän fukt letat sig in till husmaterialet, något som är svårt att upptäcka innan det är försent. Lagen säger att arbete i våtrum ska vara utfört på ett fackmannamässigt sätt, vilket betyder att arbetet ska hålla samma kvalitet som om en yrkesman gjort det. Det betyder visserligen att man kan göra jobbet själv, vilket dock såklart förutsätter att man vet vad man gör. Tyvärr leder detta till att många överskattar sin förmåga och gör slarviga jobb. Det är framför allt skarvar och genomföringar det slarvas med, vilket gör att otätheter uppstår. Det finns trots allt en anledning till att mattläggare går en specialutbildning i våtrumsteknik för att få våtrumsbehörighet. Det är svårt att få till ett säkert tätskikt.

Våtrumsmattor

Vill man ha ett riktigt fuktsäkert badrum ska man välja en våtrumsmatta framför kakel eller klinker. Keramikplattor fordrar ännu mer arbete med tätskiktet eftersom de i sig inte stoppar fukten utan tvärtom släpper igenom den. Med en våtrumsmatta har man ett dubbelt skydd. Våtrumsmattor var under 1900-talet det vanligaste materialet på ytskikt i badrum, men revs ut ur många badrum i Stockholm under 80- och 90-talen och ersattes av keramikplattor, ofta på ett slarvigt sätt. På den tiden var man inte lika noga med tätskikten och effekterna av detta ser vi idag, med många fuktskador i badrum med kakel och klinker. Allt fler upptäcker nu våtrumsmattan igen, vilket lett till att den fått en renässans. Dessutom är dagens våtrumsmattor av högre kvalitet och finns i ett långt större urval av färger och mönster. En våtrumsmatta är både billigare och säkrare, och kan man dessutom välja en snygg matta som höjer badrummets estetiska kvaliteter är det ju ett självklart val.

Våtrumsbehörighet

Den mattläggare som vill ha våtrumsbehörighet måste gå en auktoriseringskurs hos branschorganisationen GVK. För att gå utbildningen krävs att man har ett yrkesbevis, dvs. att man har utbildning och yrkeserfarenhet. GVK-certifieringen innebär att man kan bli anställd av ett auktoriserat företag och att man kan utfärda kvalitetsintyg på de jobb man gör. Som kund är ett kvalitetsintyg en rejäl värdehöjare på bostaden. Många som letar bostad tittar på badrummets skick det första de gör. Att kunna visa upp ett bevis på att badrumsrenoveringen är gjord av en auktoriserad yrkesman kan vara avgörande. Det betyder också att garanti lämnas på jobbet, och att försäkringen gäller. Många försäkringsbolag har nämligen som krav på att det ska finnas dokumentation på att våtrumsarbetet är fackmannamässigt utfört. Ett kvalitetsintyg är ett sådant dokument.

Anlita en professionell mattläggare

Du vill inte ta några chanser när det gäller mattläggning i våtrum. Därför bör du anlita en professionell mattläggare med våtrumsbehörighet. Det finns många mattläggare i Stockholm och du bör alltid titta efter GVK-märket när du besöker deras , och fråga om behörighet när du kontaktar dem för en offert. Har företaget inte våtrumsbehörighet finns ingen anledning att anlita dem. 

Så är det att bygga med betong

20 feb 2018

Betong är ett material som har använts under mycket lång tid. Redan 500 år före Kristus började man uppföra betongarbeten i det som idag är Italien. Efter Romarrikets fall avtog användningen av betong succesivt, för att sedan göra en comeback under 1700-talet. Vid den här tiden började man experimentera med betongen i syfte att få fram olika karaktärer.

Idag finns det många olika typer av betong, alla med sina särskilda egenskaper och användningsområden. Exempel på kända produktioner är alltifrån miljonprogramshusen i landets storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö främst, men även i medelstora städer) samt Pantheon i Rom. Fortsätt läsa här om du vill läsa mer om betongarbete och arbetare i Stockholm.

Produktionsteknik

Precis som materialet i sig har förbättrats, har givetvis även produktionsteknikerna gjort det. Idag finns det i huvudsak två sätt att producera betong på:

  • Platsgjuten betong. Platsgjuten betong innebär att man kör ut färsk betong, som i många fall är självkompakterande, till byggarbetsplatsen. Väl på plats använder man en betongpump för att få den färska betongen på plats i formsystem. Bor du i Stockholm, där det byggs mycket, ser du säkerligen dessa bilar köra ut till byggarbetsplatserna med jämna mellanrum.
  • Prefabricerad betong. Prefabricerad betong innebär att byggnadsdelarna redan är klara när de körs ut till byggarbetsplatsen. En fabrik har då stått för tillverkning enligt ritningar för byggarbetet. De monteras då ihop på plats.

Det är dock ingen regel som säger att endast ett av de här sätten ska användas vid byggnation och betongarbeten. I många fall är det så att man använder sig av båda, eller helt enkelt en kombination av dem inför en särskild struktur. Sedan kan arbetsmetoderna givetvis skilja sig åt en hel del mellan olika platser i världen. Byggföretag i till exempel Stockholm kan ha högre krav på sig än byggföretag i något av världens utvecklingsländer.

Säkerhet

Historiskt sett har betongarbete varit väldigt tungt. Att armera, gjuta och vibrera färsk betong har varit arbetsuppgifter som lett till förslitningsskador på lång sikt. Åtminstone har det funnits stora risker för det. Produktionsmetoderna idag är dock betydligt mer välutvecklade, jämfört med hur det kunde se ut för några tiotals år sedan. Något som gör arbetet enklare på plats är att armeringen normalt är förtillverkad.

Samtidigt jobbar byggföretag kontinuerligt med att öka säkerheten kring betongarbeten. Det handlar till exempel om vilka beteenden och attityder personal samt ledare har, att det finns tydliga roller och att ett systematiskt arbete för bättre trivsel på arbetsplatsen bedrivs. Att tänka riskförebyggande är mycket viktigt vid betongarbeten. Ökad förekomst av betongarbeten, så som till exempel sker i Stockholm idag (stark byggkonjunktur), ska inte innebära fler olyckor.

← Äldre inlägg

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.